CARLOS CAPELÁN

[Login]

Carlos Capelán: Un texto breve/En kort berättelse/A short story

(prólogo epistemológico)

Si la cosa ha llegado a ser de tal manera que la obra de arte no existe si no es entendida como estructura semiótica por la cual (se dice) la Teoría es entendida como ganancia ontológica, entonces la botella de coca-cola que robamos con Emilio en Tijuana y qué él llevó, pasando con contorsiones la frontera de barras metálicas clavadas en la arena que señala el fin de USA y el comienzo de México, hasta un shopping mall en San Diego donde la depositó, cambiándola por otra que trajo de regreso a la tienda mexicana y que compramos, pagamos y bebimos allí mismo, entonces, órales nomás mero y chinga su madre.
..........................
(epistemologisk prolog)

Om det har blivit på det viset att konstverket inte finns såvida det inte förstås som en semiotisk struktur med vilken (det sägs att) Teorin kan förstås som ett ontologiskt resultat, i så fall var coca-cola flaskan som Emilio och jag snodde i Tijuana, och som han, under krampanfall, tog med sig över gränsen – vilken utgörs av metallpålar fastnaglade i sanden, som markerar slutet på USA och början på Mexiko – och vidare hela vägen till ett köpcentrum i San Diego där han bytte ut den och fick den ersatt med en annan som han då tog med sig tillbaks till affären i Mexiko och som vi köpte, betalde och drack på plats, i så fall: órales nomás mero y chinga su madre*.

* “órales nomás mero y chinga su madre” är två uttryck som används väldigt mycket i Mexiko och som i varje situation har en viss betydelse. I detta sammanhang skulle de kunna översättas: nu tusan, dra åt helsike!
...................................
(epistemological prologue)

If matters have progressed to the point where the work of art only exists when it is understood as a semiotic structure through which –it is said- Theory is seen as ontological gain, then the coca-cola bottle that Emilio and I stole in Tijuana and that he carried with him –contorting himself through the metal bars at the border marking the end of the United States and the beginning of Mexico- to a shopping mall in San Diego where he deposited it, changed it for another one which he brought back to a Mexican shop and which we paid for, bought and drank on the spot, then órales nomás mero y chinga su madre.

114_birds-i-.jpg
 Birds I   Birds I 
114_birds-ii-.jpg
 Birds II   Birds II 
114_birds-iie-.jpg
 Birds II (detail)   Birds II (detail) 
114_birds-iia.jpg
 Birds II (detail)   Birds II (detail) 
114_birds-iic-.jpg
 Birds II (detail)   Birds II (detail) 
114_birds-iif-.jpg
 Birds II (detail)   Birds II (detail) 
114_paintings.jpg
 Paintings   Paintings 
114_2016-acrylic-on-canvas-144-x-110-cm-1-smalljpg.jpg
 Red Sound, acrylic on canvas, 144 x 100 cm   Red Sound, acrylic on canvas, 144 x 100 cm 
114_2016-acrylic-on-canvas-144-x-110-cm-3-small.jpg
 Sound, acrylic on canvas, 144 x 100 cm   Sound, acrylic on canvas, 144 x 100 cm 
114_painting-acrylic-on-canvas-130-x-106-cm.jpg
 Yellow Sound, acrylic on canvas, 130 x 106 cm   Yellow Sound, acrylic on canvas, 130 x 106 cm 
Built with Indexhibit